Jste zde:ÚvodŠkolaVOŠ kombinované studiumŠkolné VOŠ - kombinované studium

Školné VOŠ - kombinované studium

Poplatky
Administrativní poplatek Kč 100,--, č. účtu 259680914/0300, variabilní symbol 55555(doklad o zaplacení přiložit k přihlášce)
Školné Kč 3.000,-- za rok
Splatnost školného za zimní období (Kč 1.500,--) do 15. října
za letní období (Kč 1.500,--) do 15. února

Přijatý uchazeč musí uhradit 1. splátku nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

Pokyny pro platbu školného


Může se hodit:
Banner

Profesionální prezentace na internetu > Tvorba www stránek | SEO optimalizace | Firemní identita | Správa webu