Jste zde:ÚvodZahraniční spolupráceStaranzano

Staranzano

Projekt spolupráce škol Staranzano - Nový Bydžov byl zahájen na počátku roku 2008.

Staranzano je město na severu Itálie - 30 km od Terstu, 120 km od Benátek.

Projekt připravuje za českou stranu Ludmila Hendrychová a Stanislav Blaha a za italskou stranu Tiziana Persoglia a Alessandrini Maria Serena.

Význam projektu:

  1. Aktivní procvičování anglického jazyka slovem i písmem - možnost zdokonalit si jazykové komunikační dovednosti v zahraničí (za týdenní kurz angličtiny podobného zaměření by studenti zaplatili okolo 20 000 Kč)
  2. Navázání kontaktů a přátelství
  3. Spolupráce na organizování pobytu italských studentů (dovednost, která studenty připravuje pro budoucí povolání)
  4. Seznámení se životem v Itálii a se životním stylem italských rodin (zlepšení celkového přehledu)
  5. Finanční dostupnost s podporou SRPŠ

V prvním kole projektu se zapojilo 19 studentů z naší školy a 19 studentů ze Staranzana. V této době probíhá příprava na druhé kolo projektu. Vytváří se nová skupina pro spolupráci, která opět začne s první fází projektu. Prvním krokem byl telemost mezi studenty ve Staranzanu a Novém Bydžově vytvořený v rámci akce Nonstop.

www.itc.staranzano.go.it

School partnership Nový Bydžov - Staranzano

The school partnership Staranzano - Nový Bydžov was started at the beginning of the year 2008.

Staranzano is a town in the north of Italy - 30 km from Trieste and 120 km from Venice. The project is directed by Ludmila Hendrychová and Stanislav Blaha on the Czech side and by Alessandrini Maria Serena and Tiziana Persoglia on the Italian side.

Target of the project

  1. Active practice of written and spoken English - the possibility of  language communication skills improving abroad (the same week course of similar specialization would cost CZK 20,000).
  2. Establishing of contacts and friendship.
  3. The cooperation in Italian students´stay organisation (the skill which prepare students for their future job)
  4. Students will become familiar with life in Italy and with lifestyle of Italian families (broad survey improvement).
  5. Financial availability with the support of the parents´association.

19 students from our school and 19 students from Staranzano took place in the project. Nowadays the preparation for the second round of the project is in a progress. A new group of students who will start again with the first part of a new project is created. The first step was a teleconference session between students in Nový Bydžov and Staranzano within the action Nonstop.

Zájezd Staranzano 27.3.-1.4.2009

Studenti VOŠ a SOŠ navštívili ve dnech 27.3. - 1.4. 2009 partnerskou školu ve Staranzanu. Zúčastnili se vyučování v partnerské škole  a  podnikli se svými italskými přáteli několik zajímavých výletů. Studenti viděli Benátky, Terst, zámek Miramare, Aquileu a přímořské letovisko Grado. Program se všem velmi líbil a studenti a učitelé navázali přátelství na celý život.


Může se hodit:
Banner

Profesionální prezentace na internetu > Tvorba www stránek | SEO optimalizace | Firemní identita | Správa webu