Jste zde:ÚvodŠkolaSOŠPraxe

Praxe

 

Předmět praxe doplňuje teoretickou výuku ostatních předmětů nácvikem praktických dovedností. Připravuje žáky k odpovědnému postoji k vlastní profesní budoucnosti, učí je vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli a rozumět podstatě i principům podnikání. Žáci jsou vedeni k samostatnému a odpovědnému řešení svěřených úkolů i k dodržování morálních zásad a pravidel společenského chování.

Praxe probíhá:

- ve školním prostředí (fiktivní firmy, praktický souvislý příklad)
- ve výrobních podnicích
- ve službách i institucích státní správy a samosprávy

Pracoviště praxe zajišťuje škola nebo žák sám na základě smlouvy mezi pracovištěm a školou.

praxe3A-1

Praxe

Management sportu

Krajské kolo jubilejního 20. ročníku největšího štafetového závodu na maratonské trati pro desetičlenná družstva studentů středních škol se konalo 5. 4. 2016 v Hradci Králové.

Naši studenti managementu sportu se zapojili v rámci své praxe do jeho přípravy a organizace. Vytyčovali trasu, umisťovali informační a reklamní bannery, pomáhali s registrací soutěžících. Během závodu fungovali jako traťoví rozhodčí, zajišťovali bezpečnost na trati a povzbuzovali náš školní tým. Přesvědčili se na vlastní kůži, že příprava sportovní akce, do které se zapojilo 200 soutěžících, je velmi náročná, vyžaduje dobrou spolupráci organizátorů, a především pečlivou přípravu. Rozhodně si odnášeli nejen cenné zkušenosti, ale i dobrý pocit, že přispěli k jejímu zdárnému průběhu. 

 


Může se hodit:
Banner

Profesionální prezentace na internetu > Tvorba www stránek | SEO optimalizace | Firemní identita | Správa webu