Ubytování

Budova internátu a ubytovny

Domov mládeže je umístěn v nově rekonstruované historické budově nedaleko hlavní budovy školy. Ubytováváme žáky a studenty VOŠ a SOŠ Nový Bydžov, Gymnázia Nový Bydžov, SŠTŘ Nový Bydžov a Hlušice. Žáci a studenti jsou ubytováni ve dvou až čtyřlůžkových pokojích.

Ve školní roce 2016/17 jsou stále volná místa pro žáky i studenty. Proto zbylá místa mohou žáci využít i ve 14denních intervalech povinné praxe.

K přípravě na výuku mohou využívat kromě pokojů i studovnu. Pro aktivní i pasivní odpočinek je k dispozici školní sportovní areál i tělocvična, stolní tenis, PC s internetem WIFI a LCD televize.

K výchovným mimoškolním aktivitám patří i individuální využívání zimního stadionu ve městě, tenisových kurtů, fotbalového hřiště, velice pěkného koupaliště aj. Navštěvovat mohou také místní kino nebo divadlo. Dále se žáci mohou zapojit do nabídkových akcí města – kondiční cvičení, judo, karate, sebeobrana, spinning atd.


Důraz je kladen na kvalitní přípravu na vyučování. Běžná je vzájemná pomoc žáků s učením formou vysvětlování a doučování problémových předmětů.

Nespornou výhodou ubytování v DM v Novém Bydžově je i dobrá dopravní obslužnost vlaky a autobusy.

Provoz Domova mládeže - vnitřní řád a režim dne

Domov mládeže je otevřen pro ubytované v neděli (případně poslední den pracovního volna před pracovním dnem) od 19:00 h. V pátek (případně poslední den vyučování) do 14:30 h. (případně podle rozvrhu ubytovaných).

Poplatky za ubytování na DM
1. kategorie  2lůžkové pokoje 1050 Kč / měsíc
2. kategorie  3-4lůžkové pokoje 900 Kč / měsíc
Ubytování pro žáka a studenta bez rozdílu 80 Kč / noc
Internát a turistická ubytovna
Strava
Celodenní 83Kč / den
Snídaně + 2x svačina 31 Kč / den
   
Oběd 28 Kč / den
Večeře 24 Kč / den

Žáci a studenti mají možnost odebírat jídla podle svého výběru.

1. Ubytování na účet č. 259680922/0300 VOŠ a SOŠ Nový Bydžov

Poplatky za celoměsíční ubytování:

dvoulůžkový pokoj:  1 050,- Kč

vícelůžkový pokoj:      900,- Kč

2. Placení stravy:

a) žáci VOŠ a SOŠ Nový Bydžov na účet č. 259680922/0300 VOŠ a SOŠ Nový Bydžov

b) žáci SŠTŘ Nový Bydžov a Gymnázia Nový Bydžov na účet č, 30334511/0100 SŠTŘ Nový Bydžov

Cena celodenního stravování je v hodnotě 83,- Kč.

(Snídaně 13,- Kč, svačina 10,- Kč, oběd 28,- Kč, svačina 8,- Kč, věčeře 24,- Kč)

Možnost druhé věčeře pro ubytované žáky - celkem vč. 2. večeře 93,-Kč.

Pokud žák nebude mít zaplaceno stravování, je bez stravy.

Výše měsíční úhrady za ubytování je fixní. Nemoc, víkendy a svátky se neodečítají. Pokud však v průběhu šk.r. žák opakovaně nebude v DM ubytován vlivem cyklu praxí a prázdnin, platba se přiměřeně sníží. V průběhu ubytování může být ukončeno ubytování, pokud o to písemně požádá zákonný zástupce, nebo zletilý žák, nejpozději však do 25. dne předchozího měsíce, od kterého žádá o ukončení pobytu.

Strava se přihlašuje a odhlašuje po Internetu na www.strava.cz (přístupné na stránkách www.sosnb.cz – objednání stravy). Pro přihlášení jsou nutné tyto údaje: pro žáky a studenty VOŠ a SOŠ - číslo zařízení: 3658; pro žáky SŠTŘ, Gymnázia - číslo zařizení: 10124,  uživatel musí uvést příjmení.jméno (malá písmena bez háčků a čárek) - heslo – nahlásit ve školní výdejně po odevzdání přihlášky. Přihlášky a odhlášky je možné provést do 11 hodin den předem. Automaticky je strava přihlášena pouze při zaplacení částky na účet.

Na začátek