Jste zde:ÚvodŠkolaHistorie a současnost

Historie a současnost

Historie školy

thumb-01

Koncem 70. let 19. st. se začalo poprvé jednat o možnosti založení školy, která by poskytovala základní zemědělské vzdělání. Jednání byla složitá i proto, že doba vzniku nových škol příliš nepřála. Teprve v r. 1883 byl návrh schválen, a když byly zajištěny nejnutnější finanční prostředky, zemský výbor výnosem č. 41686 ze 7. prosince 1884 otevření školy povolil.

Zimní hospodářská škola byla slavnostně otevřena 14. prosince 1884 a byla jednou z prvních tohoto typu. Jen o rok starší je škola v Jičíně a zároveň s ní vznikly školy v Kuklenách a Rakovníku. Vyučování bylo dvouleté po pět zimních měsíců. Z odborných předmětů se vyučovala správověda, účetnictví, pěstování rostlin, chov zvířectva, zvěroléčitelství a nauka o zevnějšku zvířat a kování kopyt. Školu však navštěvovalo jen málo žáků, jejich počet se zvýšil až počátkem 90. let.

Na počátku 20. století se objevily návrhy, že by měla být postavena nová budova. Po řadě jednání se sporná stanoviska vyjasnila, byla získána státní i zemská podpora a mohlo se začít stavět. Plány a rozpočty vypracovali pražští stavitelé Benedikt a Pacl, okresní zastupitelstvo zakoupilo potřebné pozemky a v červenci 1912 stavba započala. Budování rychle pokračovalo a 26. října 1913 byla škola slavnostně otevřena. Při nové škole byl zřízen školní statek, internát a od r. 1914 zde začala letní výuka hospodyňské školy. Do života školy zasáhla první světová válka, kdy mnoho žáků muselo odejít na frontu.

Svoji existenci si škola uhájila i po vzniku samostatného Československa. Po několika silných poválečných ročnících se počet žáků ve 2. polovině 20. let snížil a k dalšímu poklesu došlo v letech třicátých.


tridaskolyOdborná hospodářská škola nadále zůstávala okresní školou řízenou kuratoriem, až v roce 1936 se změnila ve školu zemskou. Většímu zájmu se těšila hospodyňská škola, kde byla výuka od r. 1927 rozšířena na celoroční ve dvou vyučovacích obdobích - letním a zimním.

V r. 1931 byla zřízena zemědělská poradna, kde sbor zemědělských praktiků i teoretiků poskytoval bezplatné rady ze všech oborů zemědělství. Činnost poradny přispěla ke zvýšení popularity školy.

Výuka pokračovala i za okupace, dokonce v r. 1943 v budově školy začala působit lidová škola zemědělská a učňovská škola zahradnická. Ale konec války zasáhl i sem. Začátkem roku1945 byla budova zabrána a výuka musela být zastavena.

Od šk. r. 1950/51 začíná výuka dvouleté rolnické školy pěstitelské, která byla zaměřena hlavně na vzdělávání agronomů. K 1. září 1952 byla zřízena dvouletá zemědělská účetnická škola pro kraj Hradecký, kterou v r. 1956 přesunuli do Jičína, a budova sloužila dvouleté mistrovské škole oboru pěstitel - chovatel.

K zásadní změně došlo v roce 1958, kdy byla zahájena výuka v zemědělské technické škole, obor Účetní evidence. Jednalo se o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

V současné době jsme Vyšší odborná škola a Střední odborná škola s obory Podnikání a služby, Obchodní akademie a Účetnictví a daně.

Jak se měnil název školy v průběhu doby
Zimní hospodářská škola 1884 – 1949
Hospodářská škola 1914 – 1949
Učňovská škola zahradnická 1943 – 1947
Lidová škola zemědělská 1943 – 1948
Základní odborná škola rolnická 1948 – 1952
Rolnická škola pěstitelská 1950 – 1952
Zemědělská účetnická škola 1952 – 1956, 1960
Zimní škola zemědělské mládeže 1954 – 1958
Zemědělská mistrovská škola 1956 – 1959
Zemědělská učňovská škola 1958 – 1964
Střední zemědělská technická škola 1958 – 1984
Střední ekonomická škola 1984 – 1998
Střední zemědělská škola 1984 – 1998
Střední odborná škola 1998 – 2002
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola 2002 - dosud
Ředitelé školy po roce 1958
Ing. Josef Vondráček 1958 – 1970
Ing. Jaroslav Brychta 1970 – 1971
Ing. Miroslav Procházka 1971 – 1973
Ing. Vlastimil Steklý 1973 – 1990
Ing. Josef Vondráček 1990 – 1990
Ing. Antonín Macháček 1990 – 2000
Mgr. Václav Málek 2000 – 2012
Ing. Blanka Macháčková 2012 – 2016
Mgr. Gabriela Myšková 2016 – dosud

Současnost školy

fifskolyV současné době nabízíme možnost studia ve dvou ekonomických oborech SOŠ a jednom oboru VOŠ. Na střední škole můžete studovat obory Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 ŠVP: Management sportu a Ekonomika a finanční služby. Dalším oborem nabízeným v rámci studia SOŠ je obor Obchodní akademie 63-41-M/02 se ŠVP Obchodní akademie. Vyšší škola pak nabízí studium oboru Ekonomika a podnikání 63-41-N/.. se vzdělávacím programem Účetnictví a daně 63-41-N/22.

Zázemí školy je tvořeno hlavní budovou školy s kmenovými a odbornými učebnami, dále pal domovem mládeže, tělocvičnou se sportovním areálem a školní jídelna.

Kapacita naší školy je 272 žáků na SOŠ, tj. 4 třídy oboru Ekonomika a podnikání, 4 třídy oboru Obchodní akademie a   90 na VOŠ denní, tj. 3 třídy a 70 na VOŠ kombinované tj. 2 třídy vzdělávacího programu Účetnictví a daně

 

Prohlídka školy je možná po telefonické domluvě.


Může se hodit:
Banner

Profesionální prezentace na internetu > Tvorba www stránek | SEO optimalizace | Firemní identita | Správa webu